Κινητοποίηση της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας στο πλαίσιο  άσκησης συντονισμού και διαλειτουργικότητας των Επιχειρησιακών Κέντρων των εμπλεκόμενων φορέων, για τη διαχείριση περιστατικών δασικών πυρκαγιών που διενεργήθηκε στις εγκαταστάσεις του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.) στο Χαλάνδρι Αττικής στις 20-6-2019. Συγκεκριμένα στα πλασία άσκησης επί χάρτου εξετάστηκαν 10 σενάρια σενάρια δασικών πυρκαγιών, για τα οποία προσομοιώθηκε η εξέλιξή τους. Σκοπός της ήταν η βελτιστοποίηση των τηρούμενων διαδικασιών κατά την αντιμετώπιση σύνθετων περιστατικών δασικών πυρκαγιών, που απαιτούν ευρείας κλίμακας κινητοποίηση και διαχείριση. Δύο από τα σενάρια αυτά αφορούσαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής και για το λόγο αυτό υπήρξε ενημέρωση της Υπηρεσίας και ενεργοποίηση του μνημονίου ενεργειών προκειμένου να εξεταστούν αιτήματα του Πυροσβεστικού Σώματος διαμέσου του ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ/ΓΓΠΠ για συνδρομή με μέσα. Μετά από σχετική εντολή της Διοίκησης ενεργοποιήθηκε το μνημόνιο συνεργασίας με εργολήπτες και προσομοιώθηκε η διάθεση προς το Πυροσβεστικό Σώμα υδροφόρων και μηχανημάτων έργου. Επισυνάπτεται και σχετική αλληλογραφία με το ΚΕΠΠ.

 

document2019-06-20-135305.pdf PDF 25,61 KB18/08/21 08:06:34
document2019-06-20-132140.pdf PDF 24,45 KB18/08/21 08:06:34