Επισυνάπτεται η αποφάση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για την κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας του Δήμου Αλίμου για τη διαχείριση συνεπειών λόγω παράκτιας διάβρωσης που έχει υποστεί η παραλία Ζέφυρος.