«Ξέρεις Πώς να Προστατευτείς;» Ενημερωθείτε από το έντυπο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για τις κυριότερες οδηγίες προστασίας από φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές (πατήστε εδώ).
 
Ξέρεις πως να προστετευτείς  
 
“Do You Know How to Protect Yourself?” Find self protection guidelines in case of natural disasters and technological accidents (follow the link:)
 
Do you Know how to protect yourself
Do you Know how to protect yourself.pdf PDF 1,72 MB18/08/21 06:51:47