Ορισμός νέας προθεσμίας υποβολής αιτήσεων σχετικά με τη χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια (εκτός επαγγελματικών χρήσεων) που επλήγησαν από την πλημμύρα της 15ης Νοεμβρίου 2017 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής έγινε με την έκδοση σχετικής απόφασης από την (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-ΚΕ) Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Κεντρικής Ελλάδας (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-ΚΕ) του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών. 

Με την επισυναπτόμενη απόφαση δίνεται νέα προθεσμία, ενός (1) έτους (αρχής γενομένης από τη δημοσίευση της απόφασης σε ΦΕΚ), για υποβολή αιτήσεων με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά ορίζονται από τις σχετικές υπουργικές αποφάσεις, για έκδοση άδειας επισκευής και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής (ΣΣ) ή για έκδοση Βεβαίωσης Καθορισμού Δικαιούχου Στεγαστικής Συνδρομής για ανακατασκευή από τους ιδιοκτήτες πληγέντων κτιρίων (εκτός επαγγελματικών χρήσεων), από την πλημμύρα της 15ης Νοεμβρίου 2017 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής.

ΨΩ21465ΧΘΞ-ΚΨΟ.pdf PDF 816,10 KB18/08/21 07:55:38