Αναρτήθηκαν στο διακτυακό τόπο της Περιφέρειας Αττικής οι χώροι καταφυγής μετά από καταστροφικό σεισμό, όπως μας έχουν κοινοποιηθεί έως τώρα από τους Δήμους της Περιφέρειας Αττικής. Περισσότερες πληροφορίες στο κάτωθι σύνδεσμο:

Προσωρινοί Χώροι καταφυγής και καταυλισμού πληγέντων από καταστροφικό σεισμό