Ο σεισμός είναι ένα φυσικό φαινόμενο που πλήττει συχνά την Ελλάδα και άλλες χώρες του πλανήτη. Οι περισσότεροι σεισμοί που γεννιούνται στη χώρα μας δεν προκαλούν ιδιαίτερα προβλήματα, ωστόσο μερικοί είναι πολύ ισχυροί και έχουν επιπτώσεις στον άνθρωπο και στο δομημένο περιβάλλον.
 
Προετοιμάσου από τώρα, για να μπορείς να προστατεύσεις τον εαυτό σου κατά τη διάρκεια του σεισμού και να έχεις την κατάλληλη αντισεισμική συμπεριφορά μετά το σεισμό. 
 
 
Ενημερωνόμαστε και προστατευόμαστε με βάση τις οδηγίες του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας στους συνδέσμους που ακολουθούν:
 
Ενημερωνόμαστε για το σεισμικό κίνδυνο
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ενημερωνόμαστε για το σεισμικό κίνδυνο 1
Πληροφορίες και στα ηλετρονικά μηνύματα στους κάτωθι συνδέσμους: