Στις 28-3-2019 ημέρα Πέμπτη συγκαλέστηκε στην Π.Ε. Δυτικής Αττικής Συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) με θέματα που άπτονται στην αντιμετώπιση Τεχνολογικών Καταστροφών Μεγάλης Έκτασης, με τη συμμετοχή στελεχών της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας. Στη συνεδρίαση, που έγινε υπό τον πρόεδρο του ΣΟΠΠ, Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Δυτικής Αττικής κ. Ιωάννη Βασιλείου συμμετείχαν και παρακολούθησαν εκπρόσωποι από εμπλεκόμενους φορείς (Πυροσβεστικό Σώμα, ΕΛ. ΑΣ., Δήμοι της Π.Ε. Δυτικής Αττικής, Υπηρεσίες της Περιφέρειας στην Π.Ε. Δυτικής Αττικής, Εταιρείες που υπάγονται στην οδηγία SEVESO III κ.λπ.). Η συνεδρίαση του  ΣΟΠΠ η οποία έγινε για πρώτη φορά με θέμα τις Τεχνολογικές Καταστροφές, ασχολήθηκε με τις προβλέψεις του νέου Γενικού Σχεδίου για την Αντιμετώπιση Τεχνολογικών Ατυχήματων Μεγάλης Έκτασης που έχει εκδοθεί από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Από τους εκπροσώπους της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας τονίστηκαν ιδιαίτερα θέματα που άπτονται στο συντονισμό των ενεργειών και δράσεων μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων σε περίπτωση εντός ατυχήματος, προκειμένου να αποφευχθούν κατά το δυνατόν οι συνέπειές του εκτός της περιμέτρου των εγκαταστάσεων και έγινε αναφορά πάνω σε θέματα που άπτονται στην σύνταξη των εξωτερικών ΣΑΤΑΜΕ των εγκαταστάσεων που υπάεγονται στην οδηγία SEVESO III. Επίσης επισημάνθηκε ο σημαντικός ρόλος και η μεγάλη ευθύνη που έχουν οι εταιρείες που διακινούν ή διαχειρίζονται στις εγκαταστάσεις τους επικίνδυνα υλικά, καθώς και αναγκαιότητα διασφάλισης της λήψης όλων των αναγκαίων μέτρων για την προστασία και την μείωση των κινδύνων ατυχημάτων. Τέλος τονίστηκε η αναγκαιότητα ενημέρωσης των πολιτών που βρίσκονται στις περιοχές που λειτουργούν εγκατάστασεις που υπάγονται στην οδηγία SEVESO III. Έγινε ενημέρωση για τις οδηγίες που υπάρχουν αναρτημένες στο διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Αττικής καθως και για τις δράσεις που έχουν γίνει μέχρι σήμερα.

 280319 ΣΟΠΠ ΣΑΤΑΜΕ Π.Ε. Δυτικής Αττικής 1

280319 ΣΟΠΠ ΣΑΤΑΜΕ Π.Ε. Δυτικής Αττικής 2

280319 ΣΟΠΠ ΣΑΤΑΜΕ Π.Ε. Δυτικής Αττικής 3