Έχοντας ως στόχο την καλύτερη προετοιμασία και την ετοιμότητα των υπαλλήλων της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας υπήρξε συμμετοχή – παρακολούθηση ασκήσεων που διοργάνωσε το Πυροσβεστικό Σώμα για φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές.

Συγκεκριμένα υπήρξε :

Α) Συμμετοχή στο Διευθύνων και στο Ασκούμενο Επιτελείο στην άσκηση σεισμού «ΣΕΙΣΙΧΘΩΝ 2019» που έγινε στις εγκαταστάσεις του Ανατολικού Αεροδρομίου στο Δήμο Ελληνικού Αττικής στις 18-4-2019.

Το σενάριο της άσκησης προέβλεπε την ενεργοποίηση του ρήγματος του Σαρωνικού στο νομό Αττικής με αποτέλεσμα να υπάρξει σεισμική έξαρση, με αναφορά για σοβαρές ζημιές, τραυματισμούς πολιτών, καταρρεύσεις κτιρίων με εγκλωβισμούς πολιτών και εκδήλωση πυρκαγιών. Αναλυτικότερα, σε κτίριο γραφείων της Olympic Catering στο τέρμα της 27ης οδού, στο Ελληνικό, υπήρξε μερική κατάρρευση πτέρυγας του κτιρίου, με ταυτόχρονη εκδήλωση πυρκαγιάς, λόγω διαρροής φυσικού αερίου, με συνέπεια την ταχεία εξάπλωση της πυρκαγιάς, στο υπόλοιπο κτίριο. 

Περισσότερες πληροφορίες στο από 18-4-2019 Δελτίο Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος.

Β) Παρακολούθηση ως παρατηρητές της άσκησης ετοιμότητας “ΑΡΓΩ 2019” στις 19-4-2019. Σύμφωνα με το σενάριο, εντός των εγκαταστάσεων του ναυπηγείου, εκδηλώνεται πυρκαγιά σε επισκευαζόμενο πλοίο, με ύπαρξη εγκλωβισμένου άτομου. Ταυτόχρονα, ένα φορτηγό στην προσπάθειά του να εξέλθει από τον χώρο, συγκρούεται με διερχόμενο όχημα στην είσοδο του ναυπηγείου και εκδηλώνεται νέα πυρκαγιά που επεκτείνεται στην αποθήκη του ναυπηγείου, ενώ 12 εργάτες εγκλωβίζονται στον αύλειο χώρο.

Περισσότερες πληροφορίες στο από 19-4-2019 Δελτίο Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος.

Γ) Συμμετοχή ως ασκούμενοι και παρατηρητές στην άσκηση αντιμετώπισης τεχνολογικού ατυχήματος μεγάλης έκτασης “ΜΑΥΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣ 2019” στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις των Ελληνικών Πετρελαίων στις 19-4-2019. Το σενάριο της άσκησης προέβλεπε τη διάρρηξη αγωγού τροφοδοσίας με βενζίνη, έπειτα από ανατροπή εκσκαφέα – φορτωτή που εκτελούσε εργασίες στην περιοχή και πρόσκρουσή του με τον αγωγό, με αποτέλεσμα την έντονη διαρροή βενζίνης. Κατά την εξάπλωση του διαρρέοντος προϊόντος, εκδηλώνεται άμεσα πυρκαγιά, προκαλώντας φωτιά λίμνης (poolfire) εντός του παρακείμενου ρέματος Τζαβερδέλα, που επηρεάζει το αντλιοστάσιο της Hellenic Fuels Ασπροπύργου και τις παρακείμενες δεξαμενές του, καθώς και τη σφαιρική δεξαμενή LPG της Coral Gas Ασπροπύργου. Επίσης, ο χώρος εκδήλωσης της πυρκαγιάς απέχει περίπου 100 μέτρα από τον αγωγό φυσικού αερίου τροφοδοσίας των ΕΛ.ΠΕ. από τη Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Από την ανάφλεξη τραυματίζεται ο χειριστής του μηχανήματος και ο επιβλέπων των εργασιών.

Περισσότερες πληροφορίες στο από 20-4-2019 Δελτίο Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματοςαπό 20-4-2019 Δελτίο Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος

Στις περιπτώσεις (Α) και (Γ) υπάλληλοι της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας μετείχαν και στην ομάδα σχεδιασμού των ασκήσεων.