Η Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής στο πλαίσιο δράσεων ενημέρωσης των πολιτών, συμμετείχε σε πιλοτικό πρόγραμμα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) με θέμα την ενημέρωση μαθητών για θέματα αυτοπροστασίας από διάφορα είδη φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών. Η εφαρμογή, η οποία έχει λάβει την έγκριση από τη Διεύθυνση Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείο Παιδείας, έγινε σε μαθητές Β Γυμνασίου. Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην ενημέρωση των μαθητών για ζητήματα πρόληψης, προετοιμασίας και αντιμετώπισης των καταστροφών, ιδίως όμως επιδιώκει να ενισχύσει στους μαθητές την αντίληψη της αναγκαίας και διαρκούς ενημέρωσης για ζητήματα αυτοπροστασίας.

Η δράση περιελάμβανε οδηγίες προστασίας από σεισμούς και πλημμύρες με δυνατότητα επιλογής από το σχολείο μίας επιπρόσθετης παρουσίασης από τις υπόλοιπες θεματικές ενότητες που αφορούν σε άλλα είδη καταστροφών (Δασικές πυρκαγιές, Κατολισθήσεις, Έντονα καιρικά φαινόμενα, Θυελλώδεις άνεμοι, Καταιγίδες, Χιονοπτώσεις, Παγετός, Καύσωνας, Ηφαίστεια, Τεχνολογικά ατυχήματα, χημικά /Βιολογικά /Ραδιολογικά/ Πυρηνικά ατυχήματα).

Ενημερωτικές συναντήσεις έλαβαν χώρα σε πέντε Γυμνάσια της Περιφέρειας Αττικής όπου διανεμήθηκε στους μαθητές σχετικό ενημερωτικό υλικό, το οποίο περιλαμβάνει οδηγίες αυτοπροστασίας για το σύνολο των προαναφερόμενων θεματικών πεδίων, προκειμένου να το «μελετήσουν» μαζί με τους γονείς/κηδεμόνες τους. Επίσης στους μαθητές μοιράστηκε και ένα συνοπτικό ανώνυμο ερωτηματολόγιο που αποσκοπεί στην παροχή πληροφόρησης των υπηρεσιών, με σκοπό τη βελτίωση των οδηγιών αυτοπροστασίας για παιδιά και εφήβους. Τα στοιχεία που θα συλλεχθούν θα αποσταλούν στην Γ.Γ.Π.Π για επεξεργασία.