Στις 20-12-2018 παραγματοποιήθηκε σύσκεψη εκπροσώπων Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής υπό τον Αντιπεριφερειάρχη κ. Βασιλείου, για την ενημέρωσή τους στην εφαρμοργή των προβλέψεων του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Τεχνολογικών Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης.

Στη συνάντηση υπήρξε ενημέρωση από στελέχη της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας σχετικά με τις προβλέψεις του Γενικού Σχεδίου όσον αφορά τις Υπηρεσίας της Περιφέρειας και τονίστηκε η αναγκαιότητα του συντονισμού των δράσεων όλων σε περίπτωση που προκύψει σχετικό συμβάν. Επίσης έγινε αναφορά για τις ενέργειες που έχουν γίνει για την σύνταξη και έγκριση των Ειδικών ΣΑΤΑΜΕ των εγκαταστάσεων που υπάγονται στην οδηγία SEVESO IIΙ, καθώς και τα προβλήματα που έχουν παρουσιαστεί. 

Στη συνάντηση συζητήθηκε ο τρόπος περαιτέρω ενημέρωσης των υπηρεσιών της Περιφέρειας και εν γένει των εμπλεκόμων φορέων και αποφασίστηκε η διενέργεια σχετικής ενημερωτικής δράσης στην Π.Ε. Δυτικής Αττικής.