Τα Χριστούγεννα ακολουθούμε απλές οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας που αφορούν εποχιακά είδη με τα οποία στολίζουμε τα σπίτια προκειμένου να αποφύγουμε ατυχήματα:

Χριστουγεννιάτικος-στολισμός