Η Περιφέρεια Αττικής στο πλαίσιο της ενημέρωσης του κοινού για τη λήψη μέτρων πρόληψης και αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από δασικές πυρκαγιές δημιούργησε το παρακάτω ενημερωτικό μήνυμα.