Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ιδιαίτερη προσοχή στη εκτέλεση εργασιών στην ύπαιθρο και να αποφεύγονται όλες οι ενέργειες που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά, καθώς βρισκόμαστε εντός της αντιπυρικής περιόδου. Για το λόγο αυτό, ενημερωνόμαστε και προστατευόμαστε ακολουθώντας βασικές οδηγίες που υπάρχουν αναρτημένες στου κάτωθι συνδέσμους:

Μέτρα για την αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιάς από την εκτέλεση γεωργικών και άλλων εργασιών περιορισμένης έκτασης στην ύπαιθρο

Κατευθυντήριες οδηγίες κατά την άσκηση της μελισσοκομίας

Δασικές Πυρκαγιές - Προστάτευσες τις αγροτικές εγκαταστάσεις

exof infographic pirkagia 3