Ενημερωνόμαστε και προστατευόμαστε σύμφωνα με τις οδηγίες του ΟΑΣΠ για τα μέτρα προληψης, ετοιμότητας και απόκρισης σε περίπτωση σεισμού σε χώρους εργασίας και ιδιαίτερα σε περίοδο Πανδημίας:

Όλα τα απαραίτητα μέτρα πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το σεισμό εφαρμόζονται σε συνδυασμό με τα προβλεπόμενα μέτρα πρόληψης για τον κορωνοϊό (π.χ. τήρηση αποστάσεων κατά τη διάρκεια της εκκένωσης μετά το τέλος της δόνησης, καθώς και κατά τη διάρκεια παραμονής στο χώρο καταφυγής).

Σεισμός και Πανδημία Κορωνοιού Οδηγίες για εργασιακό χώρο 2