Ενημερωνόμαστε σχετικά με την πρόληψη των επιπτώσεων από την εμφάνιση υψηλών θερμοκρασιών και καύσωνα και προστατευόμαστε, σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας.

 

Οδηγίες Προστασίας Κάυσωνας 1

Οδηγίες Προστασίας Κάυσωνας 2

Απλές οδηγίες παρουσιάζονται στο ενημερωτικό μήνυμα (video με υπότιτλους), που δημιούργησε το Τμήμα Σχεδιασμού της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας, για τις περιπτώσεις πολύ υψηλών θερμοκρασιών ή καύσωνα.

Οδηγίες αυτοπροστασίας σε περίπτωση πολύ υψηλών θερμοκρασιών ή καύσωνα

Υψηλές Θερμοκρασίες - Καύσωνας Οδηγίες Αυτοπροστασίας