Η προετοιμασία ενός ατομικού – οικογενειακού σχεδίου για περιπτώσεις φυσικών ή τεχνολογικών καταστροφών αποτελεί βασικό παράγοντα ασφάλειας και μείωσης των κινδύνων. Χρήσιμες συμβουλές στο διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Αττικής στο σύνδεσμο: bit.ly/2m3MBf5

Κάνε το δικό σχέδιο - Προετοιμάσου Α.Δ.Π.Π.Π.Α