Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας- Για ασφαλή θέρμανση το χειμώνα Προετοιμάσου!

θερμανσηΓΓΠΠ

Αστικές Πυρκαγιές το Χειμώνα: Οδηγίες Αυτοπροστασίας

ΘερμανσηΠΑ

 

και τα έντυπα που ακολουθούν:

 Οδηγίες Προστασίας για Ασφαλή Θέρμανση 1

Οδηγίες Προστασίας για Ασφαλή Θέρμανση 2

Σύντομες οδηγίες για Ασφαλή Θέρμανση  

Ασφαλής Θέρμανση