Η δυνατότητα μείωσης των επιπτώσεων ενός ισχυρού σεισμού εξαρτάται από τον σχεδιασμό και την προετοιμασία που έχει γίνει προσεισμικά. Ο Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ) έχει αναρτημένες στο διαδικτυακό του τόπο (www.oasp.gr) οδηγίες αυτοπροστασίας που αφορούν το σεισμικό κίνδυνο. Στις οδηγίες υπάρχει ειδική θεματική ενότητα (http://www.oasp.gr/inform/disabled) που αφορά τα Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ), με αναρτημένο πληροφοριακό υλικό (από το οποίο προέρχονται τα ενδεικτικά έντυπα που επισυνάπτονται).

Ετοιμάζομαστε για ένα σεισμό - Makaton

Oπτικοακουστικό μήνυμα (video) του ΟΑΣΠ που αφορά την αντισεισμική προστασία και στην  Ελληνική Νοηματική Γλώσσα μπορεί να βρεθεί στο κάτωθι σύνδεσμο:

https://youtu.be/8gjYaLEcXTE