Ένα καταστροφικό συμβάν, όπως ένας σεισμός, μπορεί να συμβεί χωρίς προειδοποίηση. Για το λόγο αυτό η προετοιμασία ενός σακιδίου έκτακτης ανάγκης και η ύπαρξη ενός οικογενειακού ή ατομικού σχεδίου ετοιμότητας είναι θεμελιώδους σημασίας. ΅Ενημερωνόμαστε και προστατευόμαστε”. Καταρτίζουμε το δικό μας σχέδιο έκτακτης ανάγκης και σκολουθούμε βασικές οδηγίες αυτοπροστασίας για την πρόληψη αλλά και την συμπεριφορά μας σε περίπτωση σεισμού όπως αυτές που παρουσιάζονται στα ενημερωτικό σποτ που ακολουθούν:

Κάνε το δικό σου σχέδιο ΓΓΠΠ σποτ

Προστατεύσου από το Σεισμό ΓΓΠΠ

Περισσότερες πληροφορίες στο διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Αττικής: 

https://bit.ly/2m3MBf5

https://bit.ly/2PmZwpr