Τίποτα δεν εξαρτάται από την τύχη, αλλά από την ορθή κρίση και την προνοητικότητα και τίποτα δεν είναι πιο χρήσιμο για να αντιμετωπίσετε αποτελεσματικά μια φυσική καταστροφή, από την σωστή προετοιμασία. Η σωστή προετοιμασία απαιτεί ενημέρωση και προετοιμασία. Σχετικό υλικό υπάρχει αναρτημένο στον ιστότοπο της Περιφέρειας Αττικής:

Οδηγίες Προστασίας

Ενημερωνόμαστε και προστατευόμαστε

Συνοπτικές οδηγίες στα συνημμένα έντυπα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας

 Ξέρεις Πως να Προστατευτείς Συνοπτικές Οδηγίες        Ξέρεις Πως να Προστατευτείς Αναλυτικές οδηγίες

Do you Know How to Protect Yourself