Παγκόσμια Ημέρα Προστασίας Περιβάλλοντος 

Η προστασία από τις δασικές πυρκαγιές είναι υπόθεση όλων και αφορά και την προστασία του Περιβάλλοντος. Η σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος έχει ως κύριο σύνθημα της προστασία από τους αέριους ρύπου.

BEAT AIR POLLUTION

Η αποφυγή ενεργειών που μπορεί να προκαλέσουν την εκδήλωση πυρκαγιών και ενημέρωση για τη λήψη προληπτικών μέτρων και την αυτοπροστασίας μας συμβάλουν στη μείωση του αριθμού των δασικών πυρκαγιών και των συνεπειών τους τόσο σε θέματα ζωής και ασφάλειας όσο και στην προστασία του Περιβάλλοντος, μειώνοντας και την εκπομπή αερίων ρύπων που προέρχονται από την καύση.

Για το λόγο αυτό ενημερωνόμαστε και ακολουθούμε χρήσιμες οδηγίες όπως αυτές που αναφέρονται στα επισυναπτόμενα ενημερωτικά έντυπα και ενημερωτικά σποτ της WWF Ελλάς και του Ινστιτούτου Μεσογειακών και Δασικών Οικοσυστημάτων και αφορούν και την καλύτερη προστασία των κατοικιών. Σημειώνεται δε ότι, στην ιστοστελίδα του Ινστιτούτου Μεσογειακών και Δασικών Οικοσυστημάτων (www.fria.gr) υπάρχει εφαρμοργή αναρτημένη για την αξιολόγηση κινδύνουν της κατοικίας από δασικές πυρκαγιές. 

Εφαρμοργή Αξιολόγησης κινδύνουν της κατοικίας από δασικές πυρκαγιές (Ινστιτούτου Μεσογειακών και Δασικών Οικοσυστημάτων)Εφαρμογή Αξιολόγησης Κινδύνου Κατοικίας

Η Φωτιά δεν παίζει 1 19032019 Η φωτιά μας αφορά όλους-Πρόσεχε τι κάνεις 1

19032019 Η φωτιά μας αφορά όλους-Πρόσεχε τι κάνεις 2 19032019 Η φωτιά μας αφορά όλους-Πρόσεχε τι κάνεις 3

Ενημερωτικά σποτ από την WWF

https://www.youtube.com/watch?v=XH9A7ix37ic

https://youtu.be/qC-0CMioM48

https://youtu.be/JSgmjHnRrDw

https://youtu.be/8mjeXL0T-Kc