Η ενημέρωση πάνω σε θέματα προετοιμασίας και αντίδρασης σε περίπτωση εκδήλωσης έντονων καιρικών ή γαιοφυσικών φαινομένων και σε τυχόν πρόκληση καταστροφικών συνεπειών αποτελεί καθοριστικό παράγοντα προφύλαξης και μείωσης των κινδύνων.

Συνοπτικές πληροφορίες ανά είδος φαινομένου μπορούν να βρεθούν στο ενημερωτικό έντυπο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας με τίτλο “Ξέρεις¨πώς να προστατευτείς; Οδηγίες αυτοπροστασίας από καταστροφές”. Στο έντυπο αυτό (https://bit.ly/2m3NLYp) καταγράφονται οι βασικότερες οδηγίες, για να προφυλαχθούμε από μια καταστροφή.

Ξέρεις Πως να Προστατευτείς Συνοπτικές Οδηγίες

Περισσότερες πληροφορίες για θέματα αυτοπροστασίας στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής στο σύνδεσμο: https://bit.ly/2SJe7Oj