Σε περιπτώσεις έντονων καιρικών φαινομένων πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην οδήγηση ώστε να αποφεύγονται κίνδυνοι. Ακολουθούμε χρήσιμες οδηγίες της Ελληνικής Αστυνομίας και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στα έντυπα που ακολουθούν και προστατευόμαστε:

Οδηγηση σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες  Οδηγηση σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες 1

Οδηγηση σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες 2 Ιρλανδικές Διαβάσεις

Ταξιδεύω το χειμώνα ΓΓΠΠ Ταξιδεύω το χειμώνα ΓΓΠΠ 1