Σύντομες οδηγίες αυτοπροστασίας για τεχνολογικά ατυχήματα περιέχονται στο συνημμένο ενημερωτικό έντυπο της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας, το οποίο συντάχθηκε με βάση τις οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Tεχνολογικά Ατυχήματα Οδηγίες Προστασίας Τρίπτυχο Σελ 1

Tεχνολογικά Ατυχήματα Οδηγίες Προστασίας Τρίπτυχο Σελ 2

Περισσότερες πληροφορίες για τα τεχνολογικά ατυχήματα και οδηγίες αυτοπροστασίας στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας:

Τεχνολογικά ατυχήματα – ΧΒΡΠ Περιστατικά

Τεχνολογικά Ατυχήματα: Σύντομες οδηγίες αυτοπροστασίας – Ενημερωνόμαστε και προστατευόμαστε από το ενημερωτικό έντυπο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας

Ενημερωτικό έντυπο με χρήσιμες οδηγίες για θέματα προστασίας από τεχνολογικά ατυχήματα

Τεχνολογικά Ατυχήματα: Οδηγίες Προστασίας