Τροποποίηση της υπ’ αρ. πρωτ. 598883/19-05-2024 απόφασής μας περί καθορισμού εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας της Α’ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ για τη διενέργεια των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Ιουνίου 2024.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ PDF 170,60 KB22/05/24 09:36:28