1)Δυτικός Τομέας,Τρώων 1 και Χαλκίδος,

Περιστέρι 

2)Σωματείο Στέγη Αγάπης «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ», Περιοχή Άγ. Νικόλας, Παιανία

3)Ιππικός Όμιλος, Μαρκόπουλος, Μαρκόπουλος