ΚΑΛΟΥΜΕ

Όσους οικονομικούς φορείς επιθυμούν, να υποβάλουν έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές στη Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. Κ. Τ. Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, Λ. Συγγρού 80-88, 3ος όροφος, γραφείο 311, την Πέμπτη 11 Μαΐου 2023, και ώρα 14:00, ενώπιον της Ειδικής Πενταμελούς Επιτροπής Διενέργειας Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων που διενεργούνται ενόψει των Βουλευτικών Εκλογών που θα διεξαχθούν την 21η Μαΐου του τρέχοντος έτους (Λ. Συγγρού 80-88, 3ος όροφος γραφείο 311), για την προμήθεια υλικών για τη διεξαγωγή των προσεχών εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου την 21η Μάϊου 2023, για τα υλικά που αναφέρονται στη συνημμένη πρόσκληση.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 159,16 KB10/05/23 03:54:26