ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Αντιπεριφερειάρχες

Περιφερειακό Συμβούλιο

Εκτελεστικός Γραμματέας

Εντεταλμένοι Σύμβουλοι

Επιτροπές: 

  • Εκτελεστική Επιτροπή
  • Οικονομική Επιτροπή
  • Επιτροπή Πολιτισμού & Αθλητισμού
  • Επιτροπή Ισότητας των Φύλων
  • Μητροπολιτικές Επιτροπές

  
Σχετικά Αρχεία:

Οργανόγραμμα PDF 728,32 KB18/08/21 09:40:14