Αναπληρώτρια Περιφερειάρχης:

Χριστίνα Κεφαλογιάννη