1. ΑΛΥΜΑΡΑ ΣΟΦΙΑ, για θέματα α) της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας, β) των Δ/νσεων Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ν.Τ., Β.Τ.,Δ.Τ. ΑΘΗΝΩΝ, ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ, ΔΥΤ. ΑΤΤ., ΑΝΑΤ. ΑΤΤ. και γ) της Δ/νσης Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ.
 2. ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΠΟΛΥΤΙΜΗ, για θέματα της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας.
 3. ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗ – ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ, για θέματα της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας.
 4. ΖΕΡΒΑ ΜΑΡΙΑ, για θέματα α) της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας, β) των Δ/νσεων Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ν.Τ., Β.Τ.,Δ.Τ. ΑΘΗΝΩΝ, ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ, ΔΥΤ. ΑΤΤ., ΑΝΑΤ. ΑΤΤ., γ) της Δ/νσης Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΠΑΘΗ ΟΜΑΔΑ ΤΩΝ “ΡΟΜΑ”.
 5. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, για θέματα Κ.Τ.Ε.Ο.
 6. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, για θέματα: α) της Δ/νσης Χωρικού Σχεδιασμού Π.Α., β) της Δ/νσης Τεχνικών έργων Π.Α., γ) των Δ/νσεων Τεχνικών έργων Π.Ε. Β.Τ., Ν.Τ.,Δ.Τ. ΑΘΗΝΩΝ, ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ, ΔΥΤ. ΑΤΤ., ΑΝΑΤ. ΑΤΤ., δ) της Δ/νσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών Π.Α., ε) της Δ/νσης Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας Π.Α., στ) της Δ/νσης Τεχνικού Ελέγχου Π.Α., ζ) της Δ/νσης Μελετών Π.Α. και η) της Δ/νσης Πολιτικής Γης Π.Α. και θ) εποπτείας, και ελέγχου εφαρμογής της νομοθεσίας για τη διαφημιστική προβολή στο οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Αττικής.
 7. ΒΑΡΣΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ, για θέματα Αθλητισμού της Δ/νσης Αθλητισμού & Πολιτισμού.
 8. ΕΥΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ, για θέματα της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού.
 9. ΒΟΪΔΟΝΙΚΟΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, για θέματα i) της Δ/νσης Αλιείας και β) της Δ/νσης Αγροτικής & Κτηνιατρικής Πολιτικής.
 10. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, για θέματα της Δ/νσης Βιομηχανίας, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων.
 11. ΒΛΑΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, για θέματα α) της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας και β) της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε Ν.Τ., Β.Τ. & Δ.Τ. Αθηνών, Πειραιώς & Νήσων, Δυτ. Αττ., Ανατ. Αττ.
 12. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ, για θέματα γυναικείων θεμάτων & Ισότητας.
 13. ΜΕΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ για θέματα Λαϊκών και Υπαίθριων Αγορών.
 14. ΒΙΔΑΛΗ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΙΡΗ) για θέματα: α) του Αυτοτελούς Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων και β) του Αυτοτελούς Γραφείου Τύπου.
 15. ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ για θέματα: α) Κοινωνικής Αλληλεγγύης και β) Υγειονομικού & Περιβαλλοντικού Ελέγχου
 16. ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ για θέματα της Δ/νσης Τουρισμού
 17. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ για θέματα της Δ/νσης Παιδείας
 18. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ για θέματα που προβλέπονται στις διατάξεις της παρ. β’ του άρθρου 156 του ν.δ. 187/1973