Το αρχείο που ακολουθεί περιλαμβάνει τον Απολογισμό Δράσης των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής για το Α’ Εξαμήνου του 2013.