Τα 11 μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας (Π.Σ.Ε.Κ) Αττικής είναι αναγνωρισμένου κύρους Καθηγητές ΑΕΙ, Ερευνητές και εκπρόσωποι παραγωγικών φορέων.

Πρόεδρος: Κορκίδης Βασίλειος, Πρόεδρος Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς (Ε.Β.Ε.Π.) και Πρόεδρος Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Αττικής (Π.Ε.Σ. Αττικής).

Αντιπρόεδρος: Θωμαΐδης Νικόλαος, Καθηγητής Αναλυτικής Χημείας, Τμήματος Χημείας Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Γραμματέας: Σιάσος Γεράσιμος, Καθηγητής Καρδιολογίας – Μοριακής Καρδιολογίας ‘Γ Καρδιολογική Κλινική Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ».

Αν. Γραμματέας: Γιαντσή Θεοδώρα, Ερευνήτρια ΕΔΙΠ στο Εργαστήριο Λιμενικών Έργων Ε.Μ.Π.

Μέλη:

Αγγελάκης Αντώνιος, Επιστημονικό στέλεχος σε θέματα Καινοτομίας, Τεχνολογίας & Ψηφιακής Οικονομίας στο Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων, Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδος ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ.

Αλμπάνης Ευάγγελος, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής του ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» και Περιφερειακός Σύμβουλος Αττικής.

Κοντοές Χαράλαμπος, Διευθυντής Ερευνών ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ, Δρ. Τηλεπισκόπησης ΕΜΠ.

Κουρέτας Γεώργιος, Καθηγητής Τραπεζικής και Χρηματοοικονομικής, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και κάτοχος της Έδρας Jean Monnet στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Πολιτική.

Κυριαζάνος Δημήτριος, Ερευνητής Γ’ Βαθμίδας ΙΠΤ του ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ».

Λαμπρόπουλος Χαρίλαος, Πρόεδρος Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων ΑΕ (ΕΑΤΕ – πρώην ΤΑΝΕΟ), Μέλος ΔΣ Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ), Πρόεδρος Ινστιτούτου Ερευνών και Μελετών της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΙΕΜΕ-ΚΕΕΕ).

Νιάρχος Δημήτριος, Διευθυντής Ερευνών του ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ».