Στο τετραψήφιο τηλεφωνικό νούμερο 1544 μπορούν να απευθύνονται οι πολίτες 24 ώρες το εικοσιτετράωρο, 365 μέρες το χρόνο και να αναφέρουν κάθε είδους πρόβλημα που σχετίζεται με το οδικό δίκτυο. Η καινοτόμος αυτή πρωτοβουλία στόχο έχει να ενισχύσει την επικοινωνία των χρηστών του οδικού δικτύου με το Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας της Περιφέρειας Αττικής, τόσο για θέματα που αφορούν στη συντήρησή των κεντρικών οδικών αρτηριών και της σηματοδότησης, όσο και στη διαχείριση εκτάκτων καταστάσεων που τυχόν προκαλούνται στο οδικό δίκτυο.

Διαβάστε περισσότερα

https://www.patt.gov.gr/6-ενημερωση/6-1-ενημερωση-γραφείο-τύπου/dt-perifereiaw-attikhw/σε-λειτουργία-τέθηκε-σήμερα-το-τετραψ/