Την υποχρεωτική καθιέρωση της κυκλοφοριακής αγωγής και οδικής ασφάλειας, ως αυτοτελούς μαθήματος, σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης ζητεί εκ νέου ο Περιφερειάρχης Αττικής. Με επιστολές προς τις πολιτικές ηγεσίες των Υπουργείων Υποδομών και Μεταφορών και Παιδείας και Θρησκευμάτων ο κ. Γ. Πατούλης χαρακτηρίζει μονόδρομο την υιοθέτηση της πρότασης αυτής, που διαχρονικά αποτυπώνεται στις εκθέσεις της ειδικής μόνιμης επιτροπής οδικής ασφάλειας της Βουλής των Ελλήνων.

Διαβάστε τη σχετική ανακοίνωση.