Η Αντιπεριφερειάρχης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Περιφέρειας Αττικής, Μ. Κουρή επισημαίνει τη μεγάλη απήχηση των ψηφιακά παρεχόμενων υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής, κατά το έτος 2020.

Στα παρακάτω διαγράμματα απεικονίζονται στατιστικά στοιχεία υποβολής αιτημάτων, στο Σύστημα Πολυκαναλικής Εξυπηρέτησης Πολιτών και Επιχειρήσεων της Περιφέρειας Αττικής:

 

α) πλήθος αιτημάτων, ανά τύπο αιτήματος

β) το πλήθος των αιτημάτων που καταχωρήθηκαν, μέσω του Πολυκαναλικού συστήματος, ανά μήνα

γ) το ποσοστό των αιτημάτων, ανά πύλη εισόδου

 

Πλήθος αιτημάτων ανά τύπο αιτήματος

201230 polykanalikh exyphrethsh1
 

Πλήθος αιτημάτων ανά μήνα

201230 polykanalikh exyphrethsh2

 

Ποσοστό αιτημάτων ανά πύλη εισόδου

201230 polykanalikh exyphrethsh3