ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Αντιπεριφερειάρχης
Πολιτικής Προστασίας και Περιβάλλοντος

ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ