ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
Αντιπεριφερειάρχης Μεταφορών και Λιμενικής Πολιτικής