Γιαννακόπουλος Βασίλειος, Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού και Αθλητισμού

Ο Βασίλης Γιαννακόπουλος γεννήθηκε και έζησε τα πρώτα χρόνια της ζωής του στο Καρδαρίτσι της Αρκαδίας. Στα μέσα της δεκαετίας του ’60 εγκαταστάθηκε μόνιμα στην Αγία Παρασκευή όπου και φοίτησε στα δημόσια σχολεία του Δημοτικού και του Γυμνασίου. Είναι πτυχιούχος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Σχολή Κινηματογραφίας) και πτυχιούχος της Σχολής Ιπταμένων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α). Επί σειρά ετών έχει παρακολουθήσει εξειδικευμένα σεμινάρια: Συναλλακτικής Ανάλυσης Ποιοτικού Managment, Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων καθώς και Εκπαίδευσης Ιπτάμενου προσωπικού της Ολυμπιακής Αεροπορίας (Ο.Α).

Ο Βασίλης Γιαννακόπουλος έχει περισσότερα από είκοσι χρόνια συνδικαλιστικής και αυτοδιοικητικής δράσης και δημόσιας παρουσίας. Ξεκίνησε από πολύ νωρίς ως πρόεδρος των εργαζομένων του Σωματείου Κλωστοϋφαντουργίας, ενώ αργότερα ως υπάλληλος της Ολυμπιακής Αεροπορίας διήλθε όλες τις συνδικαλιστικές βαθμίδες του Εθνικού Αερομεταφορέα. Εκλέχτηκε μέλος του Σωματείου Συνοδών Φροντιστών και αναδείχθηκε σε αιρετό πρόεδρό του. Ακολούθως εξελέγη μέλος του Προεδρείου της Ομοσπονδίας των εργαζομένων (Ο.Σ.Π.Α) και εκπρόσωπος – αντιπρόσωπός της στα συνέδρια της Γ.Σ.Ε.Ε. Η κορύφωση της συνδικαλιστικής του πορείας ήταν η εκλογή του, μέσα από καθολική ψηφοφορία 10.000 υπαλλήλων, στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ολυμπιακής Αεροπορίας για πέντε χρόνια ως εκπρόσωπος των εργαζομένων. Επίσης ήταν μόνιμος αντιπρόσωπος των εργαζομένων της Ο.Α. στη Διεθνή Επιτροπή Μεταφορών (Ι.Τ.F) στο Λονδίνο και παράλληλα εκπρόσωπος των Ευρωπαϊκών Συνδικάτων στις Βρυξέλλες.

Την περίοδο 1998 – 2000 διετέλεσε Αντιδήμαρχος Αγίας Παρασκευής με αρμοδιότητες στους τομείς Αθλητισμού και Πολιτισμού. Είναι ο ιδρυτής του Δημοτικού Αθλητικού Οργανισμού και πρώτος Πρόεδρός του. Την περίοδο 2000 – 2002 διετέλεσε Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής, διαδεχόμενος τον αείμνηστο Σταύρο Κώτση. Στις δημοτικές εκλογές του 2006 εκλέχτηκε Δήμαρχος  Αγίας Παρασκευής για την περίοδο 1-1-2007 έως 1-1-2011. Με την αυτοδιοικητική του ιδιότητα συμμετείχε, στις αρχές του 2000, στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και αργότερα ως εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων (ΚΕΔΕ)  στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΟΚΕ), η οποία επεξεργάζεται και γνωμοδοτεί επί των νομοθετικών ρυθμίσεων της κυβέρνησης.

Τον Μάιο του 2019 εξελέγη Περιφερειακός Σύμβουλος στην Περιφερειακή Ενότητα Βορείου Τομέα Αθηνών. Μαζί με μια ομάδα Περιφερειακών Συμβούλων συνεργάστηκε με την πλειοψηφούσα παράταξη του Περιφερειάρχη Αττικής, στο πλαίσιο σχετικής προγραμματικής συμφωνίας. Τον Νοέμβριο του 2019 ανέλαβε καθήκοντα  Αντιπεριφερειάρχη στους τομείς των Μεταφορών και Επικοινωνιών. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής (Ε.Δ.Σ.Ν.Α), στον οποίο είχε διατελέσει στο παρελθόν μέλος της Εκτελεστικής του Επιτροπής. Επίσης, είναι αιρετό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Δημάρχων Αττικής (Ε.Δ.Α), Υπεύθυνος  Σχέσεων της Ένωσης με την Περιφέρεια Αττικής και την Ένωση Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝ.Π.Ε)

Κατά το παρελθόν, έχει διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εκτελεστικής Επιτροπής της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής (Π.Ε.Δ.Α) και Πρόεδρος της Επιτροπής Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων της Π.Ε.Δ.Α. Επίσης υπήρξε μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ και της Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας της Αυτοδιοίκησης Π.Ε.Τ.Α.