ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΗΛΙΑΣ
Αντιπεριφερειάρχης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας