• Μητέρα τριών παιδιών
 • Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής Αθηνών
 • Μεταπτυχιακή εξειδίκευση σε θέματα περιφερειακής ανάπτυξης και πολιτικής
 • Υπ. Διδάκτωρ της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών
  Διατριβή στην Ευρωπαϊκή Διάσταση στην Εκπαίδευση (1994)
 • Εθνική Εκπρόσωπος Ευρωπαϊκών Κοινοτικών Προγραμμάτων στις Βρυξέλλες.
  Μεταξύ αυτών των Socrates, Erasmus, Tempus, Leonardo, Lingua κ.λ.π.
 • Στέλεχος του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
  Προϊσταμένη οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης Προγραμματισμού.
 • Εκλέγεται από το 1994 στον Β’ Βαθμό τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Αναπληρωτής Νομάρχης Αθηνών και ως Αντινομάρχης σε θέματα Διοίκησης, Οικονομίας, Οικονομικής Ανάπτυξης (1998-2002)
  • Αντιπρόεδρος Νομαρχιακής Επιτροπής Οικονομικών – Ανάπτυξης
  • Μέλος Νομαρχιακής Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων
  • Μέλος Οικονομικής Επιτροπής
 • Διευθύνουσα Σύμβουλος στην εταιρία Ανάπτυξης Αγροτικής Γης “ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε.”
 • Διευθύνουσα Σύμβουλος στον Οργανισμό Λιμένος Ραφήνας Α.Ε.
 • Μεταπτυχιακή εξειδίκευση σε λιμένες και μαρίνες