Από 01/01/2023, η Αντιπεριφέρεια Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης έπαψε να υφίσταται (ΦΕΚ 1188/Υ.Ο.Δ.Δ./22-12-2022 και ΦΕΚ 39/Υ.Ο.Δ.Δ./18-01-2023). Τα θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης συνεχίζει να τα χειρίζεται η τ. Αντιπεριφερειάρχης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Μαρία Κουρή ως Εντεταλμένη Σύμβουλος Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

191115 kouri DSC 8533

Εντεταλμένη Σύμβουλος Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης:

ΚΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ

e-mail: id.psifpol@patt.gov.gr