Αντιπεριφερειάρχης Μεταφορών και
Λιμενικής Πολιτικής:

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ