Αντιπεριφερειάρχης Μεταφορών και Επικοινωνιών: ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Αντιπεριφερειάρχης Μεταφορών και Επικοινωνιών:

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ