Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας: ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας:

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ