Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής

ΣΙΑΤΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΑΜΠΗΣ)

  • Βιογραφικό
  • Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη