Χάρης Ρώμας, Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού

Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού και Αθλητισμού:

ΡΩΜΑΣ ΧΑΡΗΣ