Γιαννακόπουλος Βασίλειος, Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού

Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού και Αθλητισμού:

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ