Χάρης Ρώμας, Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού

Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού:

ΡΩΜΑΣ ΧΑΡΗΣ