Η Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ανατ. Αττικής Κα Χρυσάνθη Κισκήρα σας ενημερώνει ότι :

Σε απάντηση προσφάτου (21-1-2014) δημοσιεύματος στην ιστοσελίδα του Δήμου Μαρκοπούλου, αναφορικά με τον καθαρισμό ρεμάτων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου σας και προς αποκατάσταση των πραγματικών γεγονότων, σας ενημερώνουμε ότι, όσον αφορά το έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε.Α.Α. που επικαλείστε, δε δηλώνει αδυναμία καθαρισμού ρεμάτων, από την Περιφέρεια Αττικής, αλλά αναφέρεται μόνο σε αδυναμία καθαρισμού κατά την εποχή που συντάχθηκε (Σεπτέμβριος 2013), δεδομένου ότι οι διαδικασίες του διαγωνισμού για σύναψη της σχετικής σύμβασης ήταν σε εξέλιξη.

Οι εργασίες καθαρισμού ρεμάτων σε όλη την Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής άρχισαν στις 10-11-2013 αμέσως μετά την έκδοση της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Οι εργασίες καθαρισμού ρεμάτων από την Περιφέρεια, στον Δήμο σας, άρχισαν στις 14-01-2014 από το ρέμα ¨Χειλίστρα¨, συνεχίζονται στο ρέμα ¨Αγ. Σπυρίδωνα¨ και ¨Αγ. Γεωργίου¨ κλπ. και θα εκτελεσθούν εντός των ορίων της εγκεκριμένης πίστωσης.

Κατά την έναρξη του προαναφερόμενου πρόσφατου καθαρισμού, εκλήθησαν εκπρόσωποι από τον Δήμο σας για την ενημέρωση τους, καθώς και για την επισήμανση των προτεραιοτήτων.

Φωτογραφίες από τις εργασίες καθαρισμού στον Δήμο σας επισυνάπτονται.

Κατόπιν αυτών παρακαλούμε για την ανάρτηση του παρόντος στην ιστοσελίδα σας, προς ενημέρωση των κατοίκων του Δήμου Μαρκοπούλου.  

Συνημμένα :

Φωτογραφίες

1η Φωτογραφία JPG 553,76 KB18/08/21 11:16:55
2η Φωτογραφία JPG 781,46 KB18/08/21 11:16:55