Το Τμήμα Υγείας των Ζώων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Ανατολικής Αττικής ενημερώνει τους κατόχους αιγοπροβάτων ότι έχουν υποχρέωση να πραγματοποιήσουν την ετήσια απογραφή του ζωικού τους κεφαλαίου για το έτος 2013 από 1η Νοεμβρίου έως και 15 Δεκεμβρίου . Οι απογραφές θα πρέπει να κοινοποιηθούν στο αρμόδιο Αγροτικό Κτηνιατρείο της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής εντός προθεσμίας ενός μήνα από τη διενέργειά της. Η 15η Δεκεμβρίου είναι καταληκτική ημερομηνία..( Π.χ. απογραφή 1 Νοεμβρίου , η κοινοποίηση θα πρέπει να γίνει έως το αργότερο 1η Δεκεμβρίου . Αν η ημερομηνία απογραφής είναι 15 Νοεμβρίου , η αντίστοιχη κοινοποίηση στην υπηρεσία θα πρέπει να είναι 15 Δεκεμβρίου όπου είναι καταληκτική ημερομηνία). Υποχρέωση απογραφής έχουν όλοι οι κάτοχοι εκμεταλλεύσεων ακόμα και εάν έχουν μηδενικό ζωικό κεφάλαιο εφόσον δεν έχουν υποβάλλει δήλωση διακοπής λειτουργίας.

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους παρακαλούνται οι αιγοπροβατοτρόφοι:

  1. Κατά την προσέλευσή τους να προσκομίζουν πλήρως και σωστά ενημερωμένο το μητρώο εκμετάλλευσης όσον αφορά την απογραφή (μέρος Β΄), τις μεταβολές ζωικού πληθυσμού χωρίς ατομικό κωδικό αριθμό σήμανσης (μέρος Γ΄) και την καταγραφή – μεταβολές ζωικού πληθυσμού με ατομικό αριθμό σήμανσης (μέρος Ε’). Υπενθυμίζουμε ότι το μέρος Ε΄ αφορά τα ζώα της εκτροφής που γεννήθηκαν μετά την 1/1/2010.
  2. Να προσκομίζουν και τα παλαιού τύπου μητρώα σωστά ενημερωμένα όσοι κατέχουν ζώα τα οποία γεννήθηκαν πριν την 1/1/2010 .
  3. Να έχουν τακτοποιήσει εκκρεμότητες στην τοποθέτηση ή και προμήθεια σήμανσης (συμβατικά – ηλεκτρονικά ενώτια).

Υπενθυμίζουμε ότι η ενημέρωση του μητρώου και η απογραφή γίνονται με αποκλειστική ευθύνη των κτηνοτρόφων και επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης για την ακρίβεια των δηλωθέντων στοιχείων.

Επισημαίνεται ότι για την μη τήρηση των παραπάνω, πέρα από τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία κυρώσεις που θα επιβάλλονται από την υπηρεσία, θα ενημερώνεται η Κτηνιατρική Βάση Δεδομένων από την οποία θα λαμβάνει γνώση ο ΟΠΕΚΕΠΕ ως αρμόδια αρχή πληρωμών για διασταυρωτικό έλεγχο και δικές του περαιτέρω ενέργειες.

Τονίζεται ότι υποχρέωση απογραφής του ζωικού τους κεφαλαίου εντός του μηνός Δεκεμβρίου έχουν επίσης και οι κάτοχοι εκμεταλλεύσεων χοιροειδών.

 

Πληροφορίες και διευκρινήσεις στα τηλέφωνα:

210- 6033391 Αγροτικό Κτηνιατρείο Μεσογαίας – Τμήμα Υγείας των ζώων            

                         Δ.Α.Ο.Κ ΠΕ Ανατ. Αττικής

2299069210 Αγροτικό Κτηνιατρείο Λαυρεωτικής (Κερατέας)

210-2230358 Αγροτικό Κτηνιατρείο Αχαρνών

2295052480 Αγροτικό Κτηνιατρείο Βορείου Αττικής (Καπανδριτίου)