Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής ανακοινώνεται ότι από 3 Νοεμβρίου έως 15 Δεκεμβρίου θα γίνεται εμπρόθεσμη αποδοχή της κοινοποίησης της ετήσιας απογραφής ζωικού κεφαλαίου των εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων για το έτος 2014 (η ημερομηνία αυτή είναι καταληκτική και δε θα δοθούν παρατάσεις).

Παρακαλούνται οι αιγοπροβατοτρόφοι να προσέλθουν στην Υπηρεσία μας:

  1. Τμήμα Κτηνιατρικής, 17ο χιλ. Λεωφ Μαραθώνος Παλλήνη, ισόγειο, καθημερινά, τηλ.2132005182-84
  2. Αγροτικό κτηνιατρείο Βορείου Αττικής , Λεωφ. Αθηνών Καλάμου 62 Καπανδρίτι, καθημερινά, τηλ. 2295052480
  3. Αγροτικό κτηνιατρείο Αχαρνών, Αγαμέμνονος 48 Αχαρναί, κατόπιν συνεννοήσεως στο τηλ. 2102230358
  4. Αγροτικό κτηνιατρείο Λαυρτεωτικής , Λεωφ. Σουνίου 118 Κερατέα, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, τηλ.2299069210

με το Μητρώο Εκμετάλλευσης Αιγοπροβάτων συμπληρωμένο και ενημερωμένο με όλες τις μεταβολές (γεννήσεις, θανάτους, σφαγές κλπ). Μητρώα μη ενημερωμένα δε θα γίνονται δεκτά. Επιπλέον, θα πρέπει να προσκομίσουν στην υπηρεσία και φωτοτυπία του μητρώου (αντίγραφο του εξωφύλλου και των μερών Β, Γ και Ε), ενώ όσοι κατέχουν ζώα τα οποία γεννήθηκαν πριν την 1/1/2010 οφείλουν να προσκομίσουν και τα παλαιού τύπου μητρώα σωστά ενημερωμένα .

Η ενημέρωση του μητρώου και η απογραφή γίνονται με αποκλειστική ευθύνη των κτηνοτρόφων και επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης για την ακρίβεια των δηλωθέντων στοιχείων.

Τα μητρώα θα ελέγχονται από την υπηρεσία και σε περίπτωση που είτε υπάρχουν μεταβολές ζωικού κεφαλαίου που δεν είναι δικαιολογημένες με τα απαραίτητα παραστατικά (άδειες διακίνησης, τιμολόγια πώλησης κλπ), είτε υπάρχουν ελλείψεις στην ενημέρωση των μητρώων, (όπως μη δήλωση γεννήσεων κλπ) θα ακολουθεί όπου προβλέπεται, επιβολή διοικητικών κυρώσεων σύμφωνα με το νόμο 4235/2014.

Τονίζεται ότι υποχρέωση απογραφής του ζωικού τους κεφαλαίου εντός του μηνός Δεκεμβρίου έχουν επίσης και οι κάτοχοι εκμεταλλεύσεων χοιροειδών.