Στις 6-6-2012 διενεργήθηκε η Οριστική Παραλαβή του Νέου Βρεφονηπιακού Σταθμού του Δήμου Δροσιάς.

To έργο συγχρηματοδοτήθηκε κατά 33% από πόρους του (πρώην) Δήμου Δροσιάς και κατά 67%  από  πιστώσεις της τέως Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής και εν συνεχεία  από το Περιφερειακό Πρόγραμμα της Ανατολικής Αττικής της νύν Περιφέρειας Αττικής.

Το έργο «Κατασκευή νέου Βρεφονηπιακού Σταθμού Δήμου Δροσιάς» συνίσταται στην κατασκευή  διώροφου κτιρίου που αποτελείται από υπόγειο εμβαδού 111μ2, ισόγειο εμβαδού  111,6μ2, και Α ορόφου εμβαδού 79μ2, με διαμόρφωση, διαρρύθμιση και φύτευση του περιβάλλοντος χώρου, στο Ο.Τ. 104 του Δήμου Δροσιάς (οδός Κύπρου) σε οικόπεδο εμβαδού 317,50μ2.

Πρόκειται για ένα ακόμη  κτίριο κοινωνικού ενδιαφέροντος, το οποίο θα συνδράμει στην επίλυση των σοβαρών προβλημάτων υποδομών που έχει δημιουργήσει η αλματώδης αύξηση του πληθυσμού της Ανατολικής Αττικής.

Σημειωτέων ότι η  περιοχή που έχει κατασκευαστεί είναι περιοχή χωρίς κτίρια κοινωνικής μέριμνας και απομακρυσμένη από το κέντρο της πόλης. Άρα θα εξυπηρετήσει τα μέγιστα τους περίοικους.