Η Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής Κα Χρυσάνθη Κισκήρα, κατά το τελευταίο διάστημα, προχώρησε σε μια σειρά από σημαντικές ενέργειες στο πλαίσιο της δεδηλωμένης βούλησης της τόσο για την προώθηση δράσεων και έργων στην Ανατολική Αττική όσο και για την ταχύτερη απορρόφηση κονδυλίων του ΕΣΠΑ.

Έτσι, μεθοδικά και αθόρυβα, η Κα Κισκήρα, με συντονισμένες ενέργειες «πέρασε» με επιτυχία από το  Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής τα εξής:

Πρώτον, δόθηκε λύση για το σημαντικό θέμα της καταπολέμησης των κουνουπιών μέσω της σύναψης σχετικής προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Μαραθώνα, με την οποία εξασφαλίστηκαν 50.000€ για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Πράγματι, ο υγρότοπος του Σχινιά, όπου εντοπίζεται το εν λόγω πρόβλημα, αποτελεί ένα ευαίσθητο προστατευόμενο οικοσύστημα υψηλής οικολογικής αξίας, δεν παύει ταυτόχρονα να αποτελεί τη σημαντικότερη εστία αναπαραγωγής κουνουπιών στην Ανατολική Αττική.

Η Αντιπεριφερειάρχης προέβει επιτυχώς σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υποστήριξη του Δήμου για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος με την απαιτούμενη περιβαλλοντική συμβατότητα και σεβασμό στο ευαίσθητο οικοσύστημα του υγρότοπου του Σχινιά.

Δεύτερον, στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της περιβαλλοντικής προστασίας, αποκατάστασης και αξιοποίησης του υγροτόπου του Σχινιά καθώς επίσης και των υγροτόπων Ερασίνου – Βραυρώνας και Αλυκής Λούτσας, η Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής εισηγήθηκε και έλαβε έγκριση από το Περιφερειακό Συμβούλιο για την υποστήριξη της Π.Ε. Ανατ. Αττικής στο έργο  «LIFE– Βιοποικιλότητας για τους υγροτόπους και τις παρόχθιες ζώνες ρεμάτων της Αττικής και Καρυστίας». Το σχετικό έργο, το οποίο θα εκπονηθεί από το Ινστιτούτο Εσωτερικών Υδάτων του ΕΛΚΕΘΕ σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και την Ορνιθολογική Εταιρία, τελεί προς το παρόν υπό έγκριση για χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Πρόγραμμα LIFE+. Στο πλαίσιο αυτό, η εξασφάλιση της υποστήριξης της Π.Ε. Ανατ. Αττικής, η οποία σημειωτέον δεν αφορά σε καμίας μορφής οικονομική ενίσχυση στο πλαίσιο του έργου, θα βοηθήσει σημαντικά στην υλοποίηση του προτεινόμενου έργου και θα ενισχύσει της πιθανότητες έγκρισής του.

Τρίτη πρωτοβουλία της Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής στο πνεύμα «να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ από το ΕΣΠΑ» ήταν και η υποβολή πρότασης για ένταξη του έργου «Κατασκευή έργων αντιπλημμυρικής προστασίας τμήματος του ρέματος «Ξερέα» Δήμου Κρωπίας» προϋπολογισμού 6.945.000 € στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».

Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό έργο που πρέπει να γίνει λόγω των συχνών καταστροφικών πλημμυρών στην περιοχή Αγ. Μαρίνας του Δήμου Κρωπίας Αττικής, λόγω της έλλειψης αντιπλημμυρικών έργων στο μεγαλύτερο ρέμα της περιοχής που είναι ο «Ξερέας».

Η Κα Κισκήρα, επιδεικνύοντας για άλλη μια φορά γρήγορα αντανακλαστικά και τονίζοντας την ανάγκη η ανωτέρω περιοχή να αποκτήσει το συντομότερο δυνατόν σύγχρονο, ασφαλές και αξιόπιστο σύστημα διαχείρισης των ομβρίων, δεδομένου ότι το ρέμα συχνά υπερχειλίζει με αποτέλεσμα την κατάκκλιση κατοικημένων περιοχών καθώς και γεωργικών εκτάσεων στην παράλια ζώνη του Δήμου Κρωπίας, με κίνδυνο τόσο για ανθρώπινες ζωές, όσο και για καταστροφή περιουσιών, πήρε την πρωτοβουλία και συντόνισε τις απαραίτητες διαδικασίες για την υποβολή την ένταξη του έργου στο ΕΠΕΡΑΑ. Πρέπει να σημειωθεί ότι το σχετικό έργο είναι επιλέξιμο για να χρηματοδοτηθεί από το ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ και μάλιστα αποτελεί έργο προτεραιότητας, με εγκεκριμένες μελέτες και περιβαλλοντικούς όρους.

Τέταρτον, στο ίδιο Περιφερειακό Συμβούλιο η κα Κισκήρα ζήτησε και έλαβε την έγκριση του για την μεταστέγαση των υπηρεσιών της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής. Πρόκειται για ένα πάγιο αίτημα που της τέθηκε από την πρώτη κιόλας μέρα ανάληψης των καθηκόντων της από το Σύλλογο των εργαζομένων. Η μεταστέγαση κρίνεται αναγκαία λόγω ακαταλληλότητας του υπάρχοντος κτιρίου και των υποδομών του, ενώ δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις ως χώρος εργασίας καθώς και υποδοχής και εξυπηρέτησης των πολιτών. Μετά την έγκριση από το Π.Σ., στο αμέσως επόμενο διάστημα θα προχωρήσουν οι διαδικασίες για τη σχετική διακήρυξη μίσθωσης κατάλληλου κτιρίου με σαφείς προδιαγραφές για την μεταστέγαση των υπηρεσιών.

Η πολιτική προστασία με έμφαση στην πρόληψη και αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών αποτελεί μια από τις πρωταρχικές  προτεραιότητες της Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής. Κατά τους τελευταίους μήνες, με αποφάσεις της και με την έγκριση από το Περιφερειακό Συμβούλιο έχει προχωρήσει στην παραχώρηση εξοπλισμού προς τους Δήμους Ανατολικής Αττικής κατόπιν σχετικού αιτήματος τους για να ανταποκριθούν στις ανάγκες της αντιπυρικής περιόδου. Έτσι, έχουν παραχωρηθεί από την Π.Ε. Ανατολικής Αττικής τα εξής οχήματα:

  • 2 μικρά πυροσβεστικά οχήματα στο Δήμο Ωρωπίων
  • 1 φορτηγό στο Δήμο Παλλήνης
  • 1 φορτωτή στο Δήμο Μαραθώνα
  • 1 grader (ισοπεδωτής) στο Δήμο Λαυρεωτικής.

Οι ενέργειες της Αντιπεριφερειάρχη στο επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο επικεντρώνονται  για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού και στις προτεραιότητες  των έργων που θα ενταχθούν.