Με την αρ. πρωτ. Δ3β/54/2-Α / 30-03-2012 με (ΑΔΑ: Β4Β71-1Σ6) απόφαση του Υπουργού ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. όπου εγκρίνει το ποσό των διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000,00€) από τις πιστώσεις του Τ.Ε.Ο. Α.Ε., με κωδικό αριθμό του φορέα 323.

Κατόπιν αυτής της απόφασης στις 24-07-2012 δημοπρατήθηκε το έργο : «Συντήρηση και αποκατάσταση ζημιών του εσωτερικού οδικού δικτύου του Δήμου Λαυρεωτικής Ν. Αττικής».

Η σύμβαση του εν λόγω έργου υπογράφηκε στις 04-10-2012 μεταξύ του Περιφερειάρχη Αττικής κ. Ιωάννη Σγουρού και του αναδόχου ΕΔΕ Φουντούκου Νικολάου που απέδωσε ποσοστό έκπτωσης 62% (δηλαδή οικονομικό αντικείμενο 97.805,59€).

  Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν οι εργασίες για την συντήρηση και αποκατάσταση ζημιών των οδών Μεγ. Αλεξάνδρου, Θεμιστοκλέους, Όθωνος, Αθηνάς, Ξενοφώντος και Σταματίου Ρώμα στο Δήμο Λαυρεωτικής στην Δημοτική Ενότητα Κερατέας.

Οι εργασίες που εκτελέστηκαν είναι φρεζάρισμα, ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη, κατασκευή ισοπεδωτικής και αντιολισθηρής στρώσης καθώς και εργασίες ανύψωσης ή καταβίβασης των διατηρούμενων φρεατίων.

            Το έργο περαιώθηκε στις 09-11-2012.

IMG 20121113 133123